GRT обучение за преподаватели от партньорското 39СУ „Петър Динеков“

Би било жалко да не споделим още малко подробности за обучението за учители, което бе организирано в нашето училище партньор 39. СУ „Петър Динеков“ в София миналата седмица. На 8 и 9 февруари 2022 г. вдъхновена група учители преминаха през различни творчески дейности, включващи разказване на истории, ролеви игри, упражнения за запазване и подготовка на гласа за работа, рисуване на простички изображения, като допълнителен визуален език, подкрепящ нашите мисли и думи, използване на музика в класната стая за предаване на учебно съдържание. В края имахме и сесия за обсъждане и споделяне на идеи за обогатяване на урочни планове, така че последните да станат по-интересни и въвличащи за учениците.

Огромни благодарности към Ina Petkova, Konstantin Kuchev и Svetla Todorova, че случиха своята магия и още едни огромни благодарности за участвалите учители, които отдадоха част от свето време, внимание и любов за това, което GRT има да предложи.

 

Пред нас има нови възможности! Следете ни за повече информация или се свържете с нас, за да станете част от тези нови възможности 🙂