Онлайн среща по 25до25

Екипът по проект 25до25 се събра отново онлайн на 17 януари 2022 г. за осъвременяване на информацията относно прогреса на проекта и определяне на предстоящи крайни срокове и задачи за предстоящите месеци.  

Проектът цели да насърчи млади хора на възраст между 15 и 21 години да повишат своето взаимодействие с културни дейности и преживявания и да развие техните умения и знания чрез смислен културен опит. Консоциумът от партньори от Великобритания, Испания, Италия, Унгария, България и Гърция финализира два от четирите предложени интелектуални продукта. Първият е практическо ръководство за младежко включване в културни дейности и разглежда младежкото участие от различни перспективи – исторически, методологически, най-добри практики в сферата и прочие. Вторият е матрица, събрала поне 30 културни преживявания от всяка участваща страна, сред които младите хора могат да избират и да преценяват къде и по какъв начин да се включат. 

Партньорите понастоящем работят по национални доклади, които правят преглед на базираното на дадена територия обучение и по какъв начин въпросното се реализира в страните партньори. Този иновативен, но и предизвикателен обучителен подход доказано дава резултати за интеграцията на млади хора в риск от изключване, както и за развитието на компетенции за гражданско участие. 

Очаквайте още новини през следващите седмици!