GRT – последен ден на онлайн обучението

Последният ден на онлайн обучението по Golden Ratio бе 20 декември 2021 г.! Той затвърди нашето убеждение за ефективността на споделените инструменти и тяхната приложимост и полезност в класните стаи.

Голямо благодаря на всички участвали учители и на екипа за това координирано усилие за онлайн и офлайн дейности.