Golden Ratio онлайн обучение – ден 4

Онлайн обучението по Златното сечение продължава. Успешно бе проведена четвъртата синхронна онлайн сесия. Толкова много учим и се забавляваме заедно дори в зуум стая. Сесията стартира със споделяне на принос от участниците, приложили инструменти от истории за запомняне върху урочния план за Индия и продължи с представяне на използване на музика в класната стая. Чудесна обратна връзка от участниците и възложена предизвикателна домашна работа за следващата среща. Всички сме любопитни колко от участниците ще преодолеят своето неудобство и ще предложат песен в зуум стаята.