Вторият е-бюлетин по 25 до 25 е готов!

Партньорите по 25 до 25 създадоха втори е-бюлетин, отбелязващ началото на втората година от изпълнението на проекта. 

Можете да го откриете тук.