Вторият електронен бюлетин по проект 25by25 е готов!

Партньорите по проект 25 до 25 създадоха втория електронен бюлетин, който отбелязва началото на втората година от изпълнението на проекта. 

Можете да откриете бюлетина тук