psSMILE онлайн обучение – октомври-декември 2021г.

Учители от България преминават през онлайн обучение с материали, разработени по проект psSMILE. Обучението е организирано и провеждано ежеседмично от Миглена Молхова и Ивана Цветкова. Участниците получават задачи, които ангажират тях и техните ученици с дейности, свързани със социо-емоционалното учене. Тук по-долу няколко снимки от първите 2 редовни сесии, проведени на 28 октомври и 4 ноември 2021 г.