Среща по 4-минутни бариери

Екипът на 4-минутни бариери най-сетне заедно

И то не само за работна сесия и дискусия в зала, но също и за тренировка и игра на VisiBall в международна среда. Солун и нашите партньори от Pirsos и UTH направиха всичко това възможно и приеха сърдечно нашата многобройна и щастлива група на 2-3 септември 2021 г. Срещата на живо добави живеца и енергията, необходими за финализиране на оставащата работа по интелектуалните продукти и прогрес с VisiBall!