CuBuFo стартира нов вдъхновяващ проект – ТЕАТЪР KATO ПРИОБЩАВАЩА ПРАКТИКА

Театър като приобщаваща практика

"Театър като приобщаваща практика" вярва, че силата на творчеството, театъра и единството ще предизвика промени в нагласите и обществата. Проектът има за цел да предостави на младите хора инструменти и компетенции, необходими за създаване и прилагане на иновативни решения за приобщаване в лицето на безпрецедентни рискове и обществени предизвикателства като тези, пред които сме изправени днес. Също така цели да преодолее изключващи пристрастия, основани на раса, пол, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация и бедност (наред с други), които продължават да съществуват и създават бариери, както за индивидите, така и за общностите. Проектът е за повишаване на уменията и развитието на компетентности в областта на приложния театър.

Проектът е финансиран от Британската национална агенция под
n. 2020-1-UK01-KA227-YOU-094496

Консорциумът включва:
UCAN Productions (Координатор) от Великобритания
CuBuFoundation (Партньор) от България
Humanitas (Партньор) от Словения
Mess Up The Mess Theatre Company (Партньор) от Великобритания